Select Language

Hotline1 : +84 0256 3746900
Hotline2 : +84 0256 3746901

Dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong: “Điểm nhấn” du lịch tâm linh

Cùng với du lịch (DL) biển, DL văn hóa-lịch sử, DL tâm linh được xem là một loại hình DL đầy triển vọng của DL Bình Định. Đặc biệt, Dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong đang được xây dựng, là một “điểm nhấn” quan trọng. Dự án này sau khi hoàn thành sẽ là một quần thể DL cộng đồng quy mô, bề thế, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Đọc tiếp : Dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong: “Điểm nhấn” du lịch tâm linh

(Nguồn : Báo bình định)