Select Language

Hotline1 : +84 0256 3746900
Hotline2 : +84 0256 3746901

Góp phần giới thiệu Bình Ðịnh với du khách

Cuộc thi “Thiết kế, chế tác sản phẩm phục vụ du lịch (SPPVDL) tỉnh Bình Ðịnh lần  thứ II - 2017” vừa được khởi động, nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm quà tặng, hàng lưu niệm, phục vụ nhu cầu của du khách đến Bình Ðịnh. PV Báo Bình Ðịnh đã phỏng vấn ông Man Ngọc Lý - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban tổ chức (BTC) cuộc  thi - về vấn đề này.

Xem tiếp : Góp phần giới thiệu Bình Ðịnh với du khách

( Nguồn : Báo Bình Định)