Select Language

Hotline1 : +84 0256 3746900
Hotline2 : +84 0256 3746901

Tạo sự phát triển cân đối, tăng thêm tính hấp dẫn cho du lịch Bình Ðịnh

Ngày 23.2.2017, Sở Du lịch (DL) đã tổ chức khảo sát tài nguyên DL và làm việc với các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão về công tác quy hoạch, đẩy mạnh phát triển DL phía Bắc tỉnh, tạo sự phát triển cân đối, đồng đều trong hoạt động DL trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp : Tạo sự phát triển cân đối, tăng thêm tính hấp dẫn cho du lịch Bình Ðịnh

( Nguồn : Báo Bình Định)