Select Language

Hotline1 : +84 0256 3746900
Hotline2 : +84 0256 3746901

Tây Sơn: Nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch

Nghị quyết Ðại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2016-2020 Ðảng bộ huyện Tây Sơn xác định mục tiêu hàng đầu trên lĩnh vực kinh tế là “Tập trung phát triển mạnh du lịch (DL), thương mại, dịch vụ (TM, DV), tạo bước đột phá phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế-xã hội của yện trong những năm đến”.

Xem tiếp : Tây Sơn: Nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch

( Nguồn : Báo Bình Định)