Select Language

Hotline1 : +84 0256 3746900
Hotline2 : +84 0256 3746901

Liên hệ

Địa chỉ:
KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN
Địa chỉ: 05 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3746900, Fax : (84-56) 3746756
Email: info@hoangyenhotel.com.vn
Website:www.hoangyenhotel.com.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.