Danh sách Phòng nghỉ

Danh sách phòng nghỉ Khách Sạn Hoàng Yến 3

Standard (1 Giường Đôi Hoặc 2 Giường Đơn)

Chi tiết

Superior (1 Giường Đôi Hoặc 2 Giường Đơn

Chi tiết

Deluxe (2 Giường Đôi)

Chi tiết

Family (2 Giường Đôi + 1 Giường Đơn)

Chi tiết