Danh sách Phòng nghỉ

Danh sách phòng nghỉ Khách Sạn Hoàng Yến 2

Standard (2 Giường Đơn Hoặc 1 Giường Đôi)

Chi tiết

Superior (1 Giường Đôi Hoặc 2 Giường Đơn)

Chi tiết

Deluxe (1 Giường Đôi + 1 Giường Đơn)

Chi tiết

DELUXE ( 02 giường đôi )

Chi tiết

FAMILY (03 giường đôi)

Chi tiết