Danh sách Phòng nghỉ

Danh sách phòng nghỉ Khách Sạn Hoàng Yến 2

Standard (1 Giường Đôi )

Chi tiết

Superior (1 Giường Đôi Hoặc 2 Giường Đơn)

Chi tiết

Superior II (1 Giường Đôi + 1 Giường Đơn)

Chi tiết

DELUXE - HOÀNG YẾN 2 ( 02 giường đôi )

Chi tiết

Superior I (1 Giường Đôi + 1 Giường Đơn)

Chi tiết

Family ( 3 giường đôi )

Chi tiết