Danh sách Phòng nghỉ

Danh sách phòng nghỉ Khách Sạn Hoàng Yến 1

Standard ( 2 Giường Đơn )

Chi tiết

Superior (2 Giường Đơn)

Chi tiết

Luxury ( 1 Giường đôi )

Chi tiết

Deluxe (1 Giường Đôi + 1 Giường Đơn)

Chi tiết

Super Deluxe (1 Giường Đôi + 1 Giường Đơn)

Chi tiết

Superior (2 Giường Đôi)

Chi tiết

FAMILY

Chi tiết

V.I.P (1 Giường Đôi)

Chi tiết

Presidential (1 Giường đôi)

Chi tiết