Liên hệ với khách sạn

 

Thông tin liên hệ

  (+84-256) 3746 900
  (+84-256) 3746 901
  info@hoangyenhotel.com.vn
  Hoàng Yến 1: 05 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn
  Hoàng Yến 2: 04 Phan Chu Trinh, Tp Quy Nhơn
  Hoàng Yến 3: 376 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn
  Hoàng Yến Canary: 13-15-17 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn
  Hoàng Yến Central: 10-12-14-16 Đô Đốc Bảo, Tp Quy Nhơn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi